Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα μηνός ΜΑΙΟΥ 2017 (Γραμμάτια είσπραξης 285 και 286 Δήμου)