Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα μηνός ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 (Γραμμάτιο είσπραξης 352/2018 )