Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (Γραμμάτια είσπραξης 350 και 351 Δήμου)