Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (Γραμμάτια είσπραξης 385/2017 )