Επί της αιτήσεως του Συλλόγου με την επωνυμία « Σύλλογος Νέων Δεσκάτης » με το διακριτικό τίτλο «ΣΥ.Ν. ΔΕΣΚΑΤΗΣ » σχετική με παραχώρηση χώρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Συλλόγου.