Επί αίτησης Βλαχοπούλου Ευαγγελής του Δημητρίου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Αποθήκη Τροφίμων και Ποτών Χονδρικού Εμπορίου » στη Δεσκάτη