Επί αίτησης του Τσιαούση Γεωργίου του Ευαγγέλου για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Καφενείο – Αναψυκτήριο » στην Τ. Κ. Τρικοκκιάς