Επί αίτησης του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Παλιουριάς « Η Βουνάσσα » σχετική με παραχώρηση χώρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Συλλόγου.