Επί αίτησης της κας Σταμάτη Ευαγγελίας κατοίκου Δασοχωρίου για διαμόρφωση δρόμου δίπλα από την νεοαναγειρόμενη οικοδομή της.