Επί αίτησης της κας Κυριακής Κυριαζίδου για λύση μίσθωσης