Επί αίτησης της Καραγιώργου Ελένης του Νικολάου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Παντοπωλείο » στη Δεσκάτη