Επί αίτησης της Γαλάνη Ευαγγελίας του Ευθυμίου για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Παραδοσιακό Καφενείο » στην Τ. Κ. Καρπερού ( οικισμός Δήμητρας )