Επί αίτησης Πνευματικού Αλέξανδρου του Αθανασίου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Καφετέρια » στη Δεσκάτη