Επί αιτήσεως του κ. Ηλία Χατζηζήση του Νικολάου σχετικά με σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της εκμετάλλευσης του στη περιοχή « ΚΟΥΡΓΙΑ»