Επί αιτήματος του κ. Θεοχάρη Νικόλαου για χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ