Επί αιτήματος του κ. Σωτήρη Αθανασίου του Γεωργίου και της κας Γεωργοπούλου Κωνσταντινιάς σχετικά με επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση « Αμπέλια ».