Επί αιτήματος του κ. Παπαευθυμίου Ιωάννη σχετικά με επέκταση δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Δασοχωρίου προς την κτηνοτροφική του μονάδα