Επί αιτήματος της κας Ρουκά Ελένης του Δημητρίου για τοποθέτηση ποδηλατοστάτη