Επί αιτήματος της κας Μπγιάλα Καλλιόπης και κας Μπγιάλα Ειρήνης