Επί αιτήματος κ. Τσιγάρα Δημητρίου του Αλεξάνδρου σχετικά με την πρόσβαση στην οικία του