Επί αιτήματος κ. Νέστωρ Θεoδωρίδη και λοιπών σχετικά με κατασκευή δρόμου από Καρπερό προς τα χωριά Νησί- Κέντρο – Αγαλαίοι του Δήμου Βεντζίων.