Επί αιτήματος Γκουμότσιου Ιωάννη του Δημητρίου για τοποθέτηση σήματος απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης