Επί αιτήματος δημοτών σχετικά με ονοματοδοσία της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου σε « ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νίκου Ι. Μίγκου »