Επί αιτήματος δημοτών ( Πουλαράκης Δ. και Καψάλης Μ. ) για διατήρηση σκαλοπατιών