Επί αιτήματος χρηματοδότησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγιάς