Επέκταση – Λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς με το 50% εμπόρων – παραγωγών