Επέκταση αγωγού ύδρευσης στην περιοχή πλάι -Κρανιές Παλιουριάς, αντικατάσταση αγωγού στο στενό Δαρδούμπα και κατασκευή υπονόμου από Θεοχάρη-Παπαγιάννη έως γέφυρα