Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης