Ένταξη της πράξης « Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης » με Κωδικό ΟΠΣ 5030019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020 »- Τρόπος εκτέλεσης