Ένταξη στο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανέργων 55-67 .