ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 14/08/2015 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 18/08/2015 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ “ΤΗΘΥΣ 2015”