ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 15/08/2015 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ “ΤΗΘΥΣ 2015”