ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ”