ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΑΛΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ”