Ενημέρωση – Έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Πεδίο Βολής Κρανέας