ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης-ΕΣΠΑ -ΣΑΕΠ 00510025-ΟΠΣ 5030040