Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Καρπερού Δήμου Δεσκάτης-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ 00510016/5030037