Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης-ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ 510023/ΟΠΣ5030039-2021