Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ510023/ΟΠΣ5030039