ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-Δ.Ε.Π.Α.Π. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 285/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.