Εκμίσθωση, μέσω δημοπρασίας δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Παλιουριάς για σταυλικές εγκαταστάσεις στις θέσεις: α] Θέση «Μπουραζάνι » 4.900,00 τ.μ. , β] Θέση « Μπουραζάνι » 4.200,00 τ.μ. και γ] Θέση « Τσέρος » 4.920,00 τ.μ.