Εκμίσθωση, μέσω δημοπρασίας δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Τρικοκκιάς οικισμός Τριφυλλίου για σταυλικές εγκαταστάσεις στη θέση « ΚΑΠΙΣΙΑ » έκτασης 5.000 τ.μ.