Εκμίσθωση, μέσω δημοπρασίας δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Παλιουριάς για σταυλικές εγκαταστάσεις στη θέση « Πλάϊ » έκτασης 4.950,84 τ.μ. .