Εκμίσθωση, μέσω δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 5.000 τ.μ από το υπ’ αριθμ. 128 τεμάχιο της Τ.Κ. Τριφυλλίου στη Θέση « Παλιοχώρια » για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων