Εκλογή Εκπροσώπων του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ( ΠΕΔ )