Έκδοση ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβάθμιση του Στρατοπέδου Γρεβενών.