Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον δημοτικό υπάλληλο Κατζέλη Ηλία για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχήματος του Δήμου για το έτος 2020 στη Δ.Ο.Υ. Γρεβενών.