Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο για την αγορά whats up’s για τις ανάγκες ύδρευσης Καρπερού Δήμητρας (αντιλιοστάσια) & Δεσκάτης (υδρόμετρα).