Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο για την πληρωμή εργασίας της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..