Έκδοση εντάλματος Πάγιας Προκαταβολής στον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης Κόγιο Ευθύμιο